.

גם אתם רוצים להיות אשפי מוטיבציה?

על אשפי המוטיבציה

גלית פלג ומיכל מנצור מייעצות להורים בעיתונות המקומית והארצית

גם אתם יכולים להיות אשפי המוטיבציה - לחצו לרכישת הערכה המלאה

הרצאות והשתלמויות לצוותי הוראה

הרצאות להורים

קורס ממוחשב "אשפי המוטיבציה" - הערכה המלאה

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.